Article in Dagsavisen by Knut Espen Misje

Click here for original article: http://www.dagsavisen.no/helg-nye-inntrykk/2.726/%C3%B8l-valgets-kval-1.677911

English version below.

Av Knut-Espen Misje

Det som i hovedsak skiller kategorisering av vin fra øl, er at vin på alle nivåer har en geografisk opprinnelse. Det betyr at vinen må være laget av druer fra, og forholde seg til, et geografisk lovverk. Øl har, med noen få unntak, ikke geografiske begrensninger. Dette gir flotte muligheter for nye bryggerier verden over til å kopiere tradisjonelle og berømte øl stiler i sine brygg – og da gjerne med en lokal tvist eller en signatur fra bryggeren. Dette er kult, men gir som sagt noen utfordringer for oss konsumenter. Så hva gjør man?

Jeg ser alltid på ingredienslisten og ølets alkoholprosent for å orientere meg. Ta ukas øl for eksempel,Little Brother Northern Trappist (varenr., 2270401, kr 184,90, bestillingsutvalg). Det inneholder vann (fra Maridalsvannet i Oslo), pilsnermalt (lys), carapils malt (også lys), belgisk golden ale gjær, to typer humle (styrian goldlings og saaz), mais, sukker og fersk ingefær. Så prøver jeg å tolke ølets navn. Navnet Trappist, etterfulgt av Belgian Strong Ale (17,5 %), sier meg at ølet er overgjæret og er en tolkning av de klassiske trappistølene.

Da ølet endelig kom i glasset, viste det seg å være kjempegodt. Et så sterkt øl bør nippes til som hetvin heller enn å drikkes som pils. Det var velbalansert, med stor konsentrasjon, uten å være tungt eller utmattende smaksmessig. Tilsatsen av syrlig ingefær løfter ølets friskhet. Dette var vellaget øl. Og hvordan gikk kombinasjonen med Øyvinds røyke-bonanza? Jo, ganske bra!

 

{English Version}

It mainly distinguishes categorization of wine from beer, wine is that at all levels have a geographical origin. It means that the wine must be made from grapes from, and relate to, a geographical legislation.Beer has, with few exceptions, no geographical limitations. This provides great opportunities for new breweries worldwide to copy traditional and famous beer styles in their brew – and often with a local dispute or a signature from the brewer. This is cool, but provides that said some challenges for us consumers. So what to do?

I always look at the ingredient list and the beer’s alcohol content to orient myself. Take this week’s beer for example, Little Brother Northern Trappist (Prod., 2,270,401, £ 184.90, order selection). It contains water (from Maridalsvannet in Oslo), pilsner malt (light), carapils painted (too light), Belgian golden ale yeast, two types of hops (styrian goldlings and Saaz), corn, sugar and fresh ginger. Then I try to interpret the beer’s name. The name Trappist, followed by Belgian Strong Ale (17,5%), tells me that the beer is real and is an interpretation of the classic trappist beers.

When the beer finally came in the glass, it turned out to be fight well. Such a strong beer should nippes as fortified wine rather than drunk as beer. It was well balanced, with great concentration, without being heavy or exhausting taste wise. The addition of acidic ginger beer’s promises freshness. This was well-made beer. And how did the combination with Øyvinds smoking bonanza? Yeah, pretty good!